Trochę historii | Linki | |

Górnośląska Aglomeracja Przemysłowa

Silesia Mine ShaftGórnośląska Aglomeracja Przemysłowa znajduje się na Wyżynie Śląskiej oraz Kotlinie Oświęcimskiej, w województwie śląskim i częściowo w województwie małopolskim, w dorzeczu górnej Wisły i Odry. Ze względu na stopień przekształcenia środowiska jest traktowany jako odrębna jednostka geograficzna. Pod względem geologicznym GAP położony jest w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

 

Mapa

GAP jest regionem o ogromnej koncentracji przemysłu. Dominuje tu:

  • przemysł górniczy (kilkanaście czynnych kopalń węgla kamiennego)
  • przemysł hutniczy (kilkanaście czynnych hut żelaza i metali nieżelaznych),
  • przemysł transportowy (fabryki samochodów Opel w Gliwicach i Fiat w Tychach,
  • producent pojazdów szynowych Konstal w Chorzowie, Bumar Łabędy)
  • przemysł energetyczny (kilkanaście elektrowni i elektrociepłowni)
  • przemysł maszynowy
  • przemysł chemiczny (zakłady azotowe, Pollena Savona, Fabryka Farb i Lakierów HAJDUKI)

Źródlo: pl.wikipedia.org